header header header header

Ons beloningsmodel

Het mooie van de dienstverlening van De Fijter Direct Verzekeren is dat u geen provisie betaalt. Alle premies zijn uitsluitend bestemd voor de assuradeur of verzekeraar, er vloeit niets terug naar ons als intermediair. In plaats daarvan hanteren wij een persoonlijk service certificaat, eventueel aangevuld met een beloning voor aanvullende diensten.

Daarnaast worden in sommige gevallen poliskosten berekend en altijd jaarlijkse incassokosten. Het gaat om geringe bedragen, meestal enkele euro's

Execution only
Indien u via deze website een verzekering afsluit is er geen sprake van advies. U maakt zelf de keuze voor het product zonder dat er op welke wijze dan ook sprake is van advies. Dit noemen we execution only.