header header header header

Overzicht kosten voor verzekerden

Tarieven Persoonlijk Service Certificaat

De Fijter Advies behartigt uw belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen en de uitvaartverzekering. In het verleden waren de kosten van onze dienstverlening onderdeel van de premie.Dit is nu niet meer het geval. Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij geen provisie meer over de verzekeringen die na 1 januari 2014 zijn geadviseerd. Dat heeft als gevolg dat de premie lager is dan in het verleden. Daarnaast brengen wij onze kosten rechtstreeks bij u in rekening.

Tarieven

Onze basiskosten bedragen € 5, - per maand met daarnaast een vast bedrag per maand per verzekering.Deze bedragen betaalt u voor het onderhoud van uw verzekering(en).

 

Autoverzekering WA

€ 2,50

Autoverzekering Beperkt casco of volledig casco

€ 2,50

Motorverzekering WA

€ 2,50

Motorverzekering beperkt casco of volledig casco

€ 2,50

Bromfietsverzekering WA

€ 2,50

Bromfietsverzekering beperkt casco of volledig casco

€ 2,50

Aanhangverzekering Casco

€ 1,00

Woonhuisverzekering

€ 2,50

Inboedelverzekering

€ 2,50

Uitvaartverzekering

€ 1,45

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

€ 1,50

Caravanverzekering

€ 1,00

Pleziervaartuigverzekering

€ 3,50

Rechtsbijstand ververkeer

€ 2,50

Rechtsbijstand verkeer, Consument, Wonen

€ 3,50

Rechtsbijstand Verkeer , Consument, Wonen Werk en Inkomen

€ 4,50

Jaarlijkse bespreking/vergelijking van de schadeverzekeringen

€ 4,75

Beheer van verzekeringen die niet via ons kantoor lopen

€ 2,50

Onze dienstverlening zoals hierboven weergegeven is vrijgesteld van BTW. Met uitzondering van de kosten voor de uitvaartverzekeringen zijn wij verplicht over de overige kosten assurantiebelasting in rekening te brengen.

De bedragen zoals hier aangegeven worden jaarlijks aangepast aan de consumentenindexcijfers die jaarlijks worden gepubliceerd door het CBS.

Jaarcontract

Het abonnement op het Persoonlijk Service Certificaat Particuliere schadeverzekeringen en uitvaartverzekering geldt voor één jaar en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Het abonnement is na een jaar dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Het abonnement eindigt automatisch wanneer er niet langer een of meer schadeverzekeringen en of uitvaartverzekering voor u door ons kantoor worden beheerd.