header header header header

Wat voor soort pensioenregeling heb ik?

De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor.

De uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst weet U zeker welk pensioen U straks krijgt. Dat is het geval bij een:

  • Eindloonregeling. Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat U in dienst bent geweest en het salaris dat u het laatst verdiende.
  • Middelloonregeling. Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat U in dienst bent geweest en hoe hoog uw salaris was in deze periode. Het verschil met de eindloonregeling is dat uw pensioen niet gebaseerd is op het laatst verdiende salaris. Uw pensioen is afhankelijk van het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan hebt verdiend.

De premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst weet u welk bedrag door uw werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt afgedragen. Omdat er vaak wordt belegd met het beschikbare geld, is de opbrengst niet altijd zeker. Het gaat hier over de beschikbarepremieregeling.

Andere soorten

Naast de premieovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst is er ook nog de kapitaalovereenkomst. Deze regeling komt echter niet zoveel voor. Bij een kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal bij pensioen-datum vast. Het bedrag kan met een winstuitkering verhoogd worden. Dan zijn er nog de combinatieregelingen. Deze regelingen zijn een mix van twee soorten pensioenregelingen.

Tip: Weet wat voor pensioenregeling u hebt.
Het is belangrijk dat u nagaat wat voor pensioenregeling u heeft. Wilt u precies weten hoe uw regeling in elkaar zit, vraag dan bij uw pensioen-uitvoerder of uw werkgever om uitleg. U kunt het pensioenreglement opvragen of de zogenaamde populaire versie (korte versie) hiervan. Hierin staat precies beschreven wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot uw pensioen.

Tip: Ga na of u straks voldoende inkomen overhoudt om van te leven
Veel mensen schatten hun inkomen na hun pensionering te hoog in. Veel mensen denken ongeveer 80 procent van hun laatstverdiende salaris over te houden. Het is vaak minder dan 80 procent. Bij de opbouw van uw pensioen wordt over het algemeen uitgegaan van 70 procent van uw laatstverdiende salaris bij pensionering. Als u parttime of minder dan 40 jaar hebt gewerkt kan uw pensioen lager uitvallen dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris.