header header header header

Pensioensparen

Als u 65 jaar bent, stopt u meestal met werken. U krijgt dan geen salaris meer. Maar u hebt dan nog wel geld nodig. In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet). Veel mensen bouwen ook via hun werkgever pensioen op (arbeidspensioen). Het arbeidspensioen is een aanvulling op uw AOW.

Tip: Denk vroeg na over uw pensioen
Als je jong bent, heb je nog voldoende mogelijkheden om je pensioen goed op te bouwen.