header header header header header

Veelgestelde vragen

Hier vindt u wellicht antwoord op uw vraag.

- Is De Fijter Advies ook geschikt voor mij?
- Hoe snel kan ik een lening bij De Fijter Advies aanvragen?
- Vanaf en tot welke leeftijd kan ik lenen?
- Hoeveel kan ik maximaal lenen?
- Waarom word ik getoetst bij het BKR?
- Ik heb wel een dienstverband, maar geen vast contract. Kan ik dan lenen?
- Kan ik zelf mijn looptijd bepalen?
- Hoe gebruik ik goedkoop de overwaarde van mijn huis?
- Moet ik overwaarde hebben als ik geld wil lenen voor een verbouwing?
- Welke documenten heb ik nodig voor het afsluiten van een hypotheek?
- Met welke kosten moet ik naast mijn hypotheek rekening houden?
- Is de rente fiscaal aftrekbaar?
- Wat is mijn belastingvoordeel?
- Waarom is een taxatie nodig?
- Wat gebeurt er bij de notaris?
- Nationale Hypotheek Garantie
- Wat zijn de belangrijkste hypotheekvomen?
- Wat zijn ontbindende voorwaarden?
- In hoeverre ben ik gebonden aan een voorlopig koopcontract?
- Is een technische inspectie van de woning zinvol?
- Wat gebeurt er met de hypotheek als één van ons overlijdt?
- Hoe kan ik mijn partner financieel beschermen als mij iets overkomt?
- Wat is de 'effectieve rente' bij een hypotheek?
- Moet voor een hypotheek het huis altijd getaxeerd worden?
- Wat is een rentevast-periode en kan ik die tussentijds aanpassen?
- Wat is bouwrente precies?
- Kan ik tussentijds zonder boete aflossen op mijn hypotheek?
- Wat is een overbruggingskrediet?
- Wat is een bankgarantie bij een hypotheek?
- Wat is een bouwdepot?
- Wat is executiewaarde?
- Wat is een hypotheek?
- Een huis kopen. Met wie krijg ik te maken?
- Wat is de BankSpaar Plus Hypotheek?
- Je huidige hypotheek omzetten naar een BankSpaar Plus Hypotheek?Is De Fijter Financieel Advies ook geschikt voor mij?
De Fijter Financieel Advies is geschikt voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten. Dit geldt voor een nieuwe hypotheek, maar ook voor het herzien van uw huidige hypotheek. U kunt alle informatie op uw gemak online lezen. U kunt zo rustig bekijken welke hypotheekvorm het beste bij u past.

Hoe snel kan ik een lening bij De Fijter Financieel Advies aanvragen?
De snelste manier is om zelf online contact met ons op te nemen. U kunt hier vrijblijvend de offerte aanvragen. Heeft u liever een persoonlijke afhandeling bij u thuis? Dat kan natuurlijk. Onze buitendienstmedewerkers komen ook aan huis.

Vanaf en tot welke leeftijd kan ik lenen?
Vanaf uw 18e tot en met uw 65e. De lening dient uiterlijk op het 70e levensjaar te zijn afgelost.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?
Uiteraard wilt u weten hoeveel u maximaal kunt lenen. U kunt hier een indicatie krijgen van uw maximale leenbedrag.

Waarom word ik getoetst bij het BKR?
Afgesloten leningen worden door krediet- en hypotheekverstrekkers geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Eveneens worden achterstallige betalingen doorgegeven. Voordat een financiële instelling een nieuwe lening verstrekt, toetsen zij bij het BKR of de klant reeds een lening heeft lopen en hoe het afbetalingsgedrag van de klant is/was. Zo kan een geldverstrekker het leenverleden goed inschatten.

Ik heb wel een dienstverband, maar geen vast contract. Kan ik dan lenen?
Als u (nog) geen vast dienstverband heeft zijn er zeker mogelijkheden. Aan de volgende voorwaarden dient dan wel te worden voldaan:
• 25 jaar of ouder
• positief bekend bij het BKR
• gehuwd / samenwonend
• arbeidsverleden van zeker 2 jaar

Kan ik zelf mijn looptijd bepalen?
Ja, bij de hypotheken van De Fijter Financieel Advies heeft u zelf invloed op de duur van de looptijd doordat u te allen kunt inlossen.

Hoe gebruik ik goedkoop de overwaarde van mijn huis?
Bent u in het bezit van een eigen huis? Dan heeft u meer geld te besteden dan u denkt. De waarde van veel huizen is de afgelopen jaren namelijk flink gestegen. Bij De Fijter Financieel Advies kunt u deze waardevermeerdering makkelijk en goedkoop benutten.

Moet ik overwaarde hebben als ik geld wil lenen voor een verbouwing?
Nee, dat hoeft niet. Als u een koophuis heeft kunt u sowieso een hypotheek afsluiten, mits u natuurlijk nog leenruimte heeft. Eventuele overwaarde op uw huis is slechts een extra zekerheid, waardoor u meer geld kunt lenen tegen een lage rente.

Welke documenten heb ik nodig voor het afsluiten van een hypotheek?
Een legitimatiebewijs, een loonstrook, een werkgeversverklaring en een taxatierapport.

Met welke kosten moet ik naast mijn hypotheek rekening houden?
Naast de maandelijkse kosten van uw hypotheek krijgt u bij het kopen van een huis te maken met eenmalige kosten. Er is een onderscheid te maken in de bijkomende kosten voor een bestaande of nieuwbouw woning. De bijkomende kosten voor een bestaande woning komen uit op ongeveer 10% van de koopsom en bestaan uit:

• overdrachtsbelasting
• kosten voor de transportakte
• kosten voor de hypotheekakte*
• taxatiekosten*
• makelaarscourtage
• afsluitprovisie*

De bijkomende kosten voor het kopen van een nieuwbouwwoning komen uit op ongeveer 8% van de koopsom. Het gaat hierbij om:

• kosten voor de hypotheekakte*
• renteverlies tijdens de bouw (3 tot 6 % van de aankoopprijs)*
• afsluitprovisie*

Is de rente fiscaal aftrekbaar?
Wanneer u de lening opneemt ter verwerving, onderhoud of verbetering van uw eigen woning (inclusief aanhorigheden zoals tuin) dan is de rente op uw lening in beginsel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Wat is mijn belastingvoordeel?
U kunt de aftrekbare hypotheekrente in mindering brengen op uw inkomen. U kunt er voor kiezen om dit belastingvoordeel van uw hypotheek maandelijks of jaarlijks te ontvangen. De hypotheekrente is maximaal dertig jaar aftrekbaar. Wanneer u verhuist naar een andere woning en uw hypotheek verhoogt gaat alleen voor het bedrag dat u extra leent een nieuwe periode van dertig jaar in.

Waarom is een taxatie nodig?
Een taxatie kan u vertellen wat de waarde van uw huidige woning en de woning die u wilt kopen is. De waarde wordt op een objectieve manier bepaald. Een hypotheekverstrekker stelt een officieel taxatierapport verplicht. Zelf kunt u aan de hand van het taxatierapport uw bod of dat van uw koper afwegen. De taxatiekosten zijn aftrekbaar wanneer u de taxatie laat uitvoeren om een hypotheek af te sluiten.

Wat gebeurt er bij de notaris?
Na de koop van een woning kiest u zelf een notaris uit. De Fijter Financieel Advies stelt deze notaris op de hoogte van de lening wanneer deze akkoord is. U gaat uiteindelijk naar de notaris om de overdracht van het eigendom van de woning te regelen. U geeft dan ook uw akkoord over de zaken die in de hypotheekofferte zijn omschreven. Dit heet het passeren van de hypotheekakte. Hiermee wordt de hypotheek definitief.

Nationale Hypotheek Garantie
Als u een woning koopt die in totaal met alle bijkomende kosten, niet meer dan € 265.000 kost, dan komt u in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit heeft twee grote voordelen:

- U krijgt korting op uw hypotheekrente
- Als u uw woning moet verkopen omdat u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen, neemt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen een eventuele restschuld over. In speciale gevallen scheldt de stichting de restschuld kwijt.

Bel voor meer informatie met De Fijter Advies 013-5400009.

Wat zijn de belangrijkste hypotheekvomen?
Er zijn op dit moment heel veel hypotheekvormen; veel daarvan zijn varianten op één van de hoofdvormen. De belangrijkste hypotheekvormen zijn:

1. De Aflossingsvrije Hypotheek
Dit is een hypotheek waarbij u alleen rente betaalt en waarbij u geen aflossingsverplichting heeft. Op de einddatum van de hypotheek moet de hypotheek in zijn geheel worden afgelost. De Aflossingsvrije Hypotheek is een combinatie van lage maandlasten (u betaalt immers alleen rente) en optimaal belastingvoordeel; u profiteert elk jaar van de rente-aftrek over het gehele hypotheekbedrag. Nadeel is dat u geen vermogen opbouwt omdat u niets aflost.

2. De Spaar(garant) Hypotheek
Hierbij lost u in principe niets af. In plaats daarvan betaalt u gedurende de gehele looptijd, naast de hypotheekrente, premie voor een spaarverzekering. Als het verzekerd kapitaal gelijk is aan het hypotheekbedrag, dan wordt met de uitkering uit de verzekering gegarandeerd het gehele hypotheekbedrag in één keer afgelost op de einddatum, of bij overlijden van de verzekerde(n) vóór de einddatum. De Spaar(garant) Hypotheek is een combinatie van zekerheid van aflossing en optimaal belastingvoordeel; u profiteert elk jaar van de rente-aftrek over het gehele hypotheekbedrag.

3. De Beleggings Hypotheek
Bij de Beleggings Hypotheek lost u tijdens de looptijd niets af. In plaats daarvan betaalt u maandelijks een premie voor een beleggingsverzekering. De ingelegde premies worden belegd in één of meer beleggingsfondsen naar keuze.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?
Bepalingen in de koopovereenkomst waardoor in de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris onder bepaalde voorwaarden de koop alsnog ontbonden kan worden. De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarde is dat de koop wordt ontbonden wanneer geen financiering kan worden verkregen tegen de gebruikelijke tarieven en voorwaarden, of als er geen woonvergunning wordt verleend door de gemeente.

In hoeverre ben ik gebonden aan een voorlopig koopcontract?
Zodra u het met de verkoper eens bent met de prijs, wordt er een 'voorlopig koopcontract'opgemaakt. De naam suggereert enige vrijblijvendheid. Maar pas op! Na ondertekening ervan is de koop definitief. Daaarom is het van belang dat u enige ontbindende voorwaarden laat opnemen. Het contract wordt alsnog ontbonden als er, binnen een vooraf gestelde termijn, terecht een beroep wordt gedaan op één of meer van deze voorwaarden. Enkele belangrijke ontbindende voorwaarden zijn dat de koop niet doorgaat als:

• de Nationale Hypotheek Garantie niet wordt toegekend.
• de hypotheek voor het gewenste bedrag niet wordt verkregen.
• de woonvergunning niet wordt verstrekt door de gemeente.
• verborgen gebreken aan het huis worden geconstateerd.

Is een technische inspectie van de woning zinvol?
Bij een nieuwbouwwoning eigenlijk niet. De kwaliteit is dan meestal goed gewaarborgd door met name garantie-instituten als het GIW. Wel is een opleveringskeuring door de Vereniging Eigen Huis aan te raden, om te laten controleren of de aannemer goed werk heeft verricht.

Bij een bestaande woning is een technische inspectie wel verstandig. Vooral als er sprake is van achterstallig onderhoud. Dan is het goed om een 'second opinion' van een deskundige te hebben.

Wat gebeurt er met de hypotheek als één van ons overlijdt?
Als u een spaar(garant) hypotheek heeft en u heeft de spaarverzekering op beider levens gesloten, dan komt het verzekerde kapitaal tot uitkering na overlijden van één van u beiden. Heeft u een andere hypotheekvorm, dan wordt er alleen uitgekeerd bij overlijden als u naast de hypotheek een aparte overlijdensverzekering sluit. Met de uitkering kan de hypotheek geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

Hoe kan ik mijn partner financieel beschermen als mij iets overkomt?
Heeft u een spaar(garant) hypotheek, dan is daar automatisch een levensverzekering aan gekoppeld die uitkeert bij in leven zijn op de einddatum of als de verzekerde of één van beide verzekerden gedurende de looptijd van de hypotheek komt te overlijden. Met de uitkering kan de hypotheekschuld worden afgelost.

Heeft u een andere hypotheekvorm, dan kunt u er voor kiezen om een aparte overlijdensverzekering te sluiten. Die kunt u op één leven of op beide levens sluiten. In het laatste geval komt de verzekering dan tot uitkering als één van beide verzekerden komt te overlijden. Met de uitkering kan dan de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

Wat is de 'effectieve rente' bij een hypotheek?
In de effectieve rente zijn alle kosten meegenomen die komen kijken bij het afsluiten van een hypotheek. Behalve met de (bruto) kosten wordt ook rekening gehouden met het tijdstip van betaling (meestal maandelijks). Rentes zijn hierdoor beter onderling vergelijkbaar en daarom zijn geldverstrekkers verplicht de effectieve rentes te vermelden naast de zogeheten nominale rentes; dit zijn de rentes waar meestal mee wordt geadverteerd, op de nominale rente wordt uw maandlast gebaseerd en u ziet dit rentepercentage ook terug in de hypotheekakte.

Moet voor een hypotheek het huis altijd getaxeerd worden?
Voor een nieuwbouwwoning niet. Ook voor het verkrijgen van een 2e hypotheek is taxatie veelal niet nodig, omdat vaak kan worden volstaan met een opgave van de WOZ-waarde. Alleen voor een hypotheek op een bestaande woning is taxatie nodig, omdat de hypotheekinstelling voor het bepalen van het maximale hypotheekbedrag moet weten hoeveel het huis waard is bij gedwongen verkoop.

Wat is een rentevast-periode en kan ik die tussentijds aanpassen?
De rentevast-periode is de periode dat uw rente vaststaat, bijvoorbeeld 1 jaar, 10 jaar of 20 jaar. In die periode, die u zelf kunt bepalen, kan uw rente niet wijzigen, ook niet als de marktrente intussen omhoog of omlaag gaat.

Afhankelijk van de hypotheekinstelling kunt u nadat een bepaald percentage van de rentevast-periode is verstreken, de rente van uw hypotheek vervroegd aanpassen. Hierbij wordt via rentemiddeleing ondermeer rekening gehouden met de rente die u op dat moment betaalt en met de resterende looptijd van uw rentevast-periode.

Wat is bouwrente precies?
Dat is de rente die u bij een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en/of de hypotheekverstrekker. Bouwrente wordt vaak meegefinancierd in de hypotheek en is fiscaal aftrekbaar vanaf het moment van ondertekening van de koop- aannemingsovereenkomst...

Kan ik tussentijds zonder boete aflossen op mijn hypotheek?
Boetevrij aflossen is meestal toegestaan in de volgende gevallen:

• jaarlijks tot het maximaal toegestane percentage van
het hypotheekbedrag.
• op de renteherzieningsdatum, aan het eind van uw rentevast-periode.
• bij het tenietgaan van het onderpand (bijvoorbeeld door brand).
• bij vrijwillige, onderhandse verkoop van de woning.
• na overlijden van de schuldenaar of diens partner.

Wat is een overbruggingskrediet?
Dat is een lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van het nieuwe huis en de verkoop van het oude huis. De overbrugging moet direct worden afgelost nadat de notaris uw huidige woning heeft overgedragen.

Wat is een bankgarantie bij een hypotheek?
Bij aankoop van een woning dient in de regel een waarborsom (meestal 10% van de koopsom) bij de notaris te worden gestort. Als u dat wilt kan de hypotheekinstelling door middel van een bankgarantie garant staan voor dit bedrag. Op die manier is de storting bij de notaris overbodig. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wat is een bouwdepot?
Wanneer u een woning laat bouwen, moeten er op verschillende momenten rekeningen worden betaald. Hiervoor wordt op het moment van het kopen van de grond de gehele hypotheek afgesloten. Het geld wordt gestald op een aparte rekening. Hiervan worden de rekeningen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt u een vergoedingsrente die meestal even hoog is als de hypotheekrente die u moet betalen.

Wat is executiewaarde?
Dat is de waarde die het huis opbrengt bij gedwongen verkoop. De executiewaarde is bepalend voor de rente die de geldverstrekker in rekening brengt. Stel u neemt een hypotheek van 125% van de executiewaarde van uw huis. Dan is die rente hoger dan wanneer u een hypotheek zou nemen van 90% van de executiewaarde. Dat komt doordat de geldverstrekker meer risico loopt bij een hypotheek van 125% van de executiewaarde dan bij 90%.